Certificates and Honors

# Certificate Of Endeavour - presented to Shihan S.Haribabu by Kaicho Seikichi Toguchi.
# Shihan S.Haribabu's Asian Representative Certificate for Shorei-Kan Karate-Do, issued by Grand Master Seikichi Toguchi on 1st October 1997
# Kaicho Toguci awarding Shihan status to Haribabu Sensei in May 1996
# Shihan Haribabu awarded Rokudan by Chogi Kishaba Sensei -Ryukyu Bujutsu Kenkyu Doyukai in 2006
# Certificate of Honour from Kyoshi RVT Mani to Shihan Haribabu in 1993
# Shihan -Certificate from Master toguchi
# Shihan Haribabu 8th Dan certificate graded by Chogi Kishaba Sensei - 1st January 2016
# Invitation from Kyoshi RVT Mani to Shihan Haribabu to conduct a camp for his students in 1993
# Letter of appreciation from Kyoshi Gamini Soysa of Shorin-Ryu Shorin-kan Sri Lanka
# Letter of appreciation from Shihan Vic Hargitt -Shorei kan Canada

Gallery

# Kaicho Toguchi teaching kata Tensho to Shihan Haribabu and Sensei Vahitha at the Honbu dojo
# Kaicho Toguchi teaching Kururunfa kata to Shihan Haribabu in 1996 at the Hobu dojo
# Nakano ku Karate Championship 1994 - Haribabu Sensei won 3rd place in men's kata and Vahitha Sensei won 1st place in women's kata
# Shihan Haribabu -finalist at the Okinawan Karate & Kobudo Championship 1997
# Shihan Haribabu performing Kata Sepai under Kaicho Toguchi's inspection
# Shihan Haribabu performing Kata Sepai under Kaicho Toguchi's inspection
# Shihan Haribabu performs bunkai with Shihan Ito in the Honbu dojo
# Shihan Haribabu training under Shihan Toshio Tamano in Milan in 1986
# Shihan Haribabu with Hanshi Yoshio Kuba at Kaicho Toguchi's memorial in 2017
# Shihan Haribabu with Shihan Hirakawa and Shihan Iijima at the Honbu dojo
# Shihan Haribabu with Shihan Toshio Tamano in Milan 1986
# Shihan Scott Lenzi teaching Shihan Haribabu kata Sepai in Peekskill dojo USA in 1991
# Kaicho Toguchi teaching Shihan Haribabu kata Seyunchin at the Honbu dojo
# Shihan Haribabu in the Honbu dojo in 1994
# Shihan Haribabu performs kata Tensho at the Indo-Japan Sports meet in Chennai, 2015
# Shihan Haribabu with Hanshi Taira Masaji in 2014